Otonom araçlar ve güvenlik konusuna girmeden hemen önce Endüstri 4.0 kavramına kısaca bir değinelim. Teknoloji öngörülenden öte bir hızla ilerlerken maliyet ve uygunluk ölçüsünde hayatımızda her gün biraz daha fazla yer alıyor. Bilişim teknolojilerinin Endüstri ile bütünleştirilmesi olarak ifade edebileceğimiz Endüstri 4.0 kavramı adından da anlaşılacağı üzere endüstride 4. nesil döneme işaret ediyor. Endüstri 4.0